Zeer grote intacte Gallo Romeinse urm

Bodemvondst Noord-Limburg - begin vorige eeuw

Tentoongsteld en gepubliceerd in streekmuseum

Hoogte: 23 cm - Diameter 25 cm

Zeer grote GalloRomeinse urn - intact

Productcode: 2451