Danubische votief plaquette, Donau ruiter Cultus

Diameter: 7,2 cm

Romeinse tijd, 2e/3e eeuw n. Chr. - Donau gebied

Het medaillon is afkomstig uit het Donau gebied. Hij wordt omlijst door drie cirkels. 
De voorstelling kan worden verdeeld in een aards en een hemels deel, met boven het midden de godin Epona. Zij draagt een geplooide chiton, met vermoedelijk daarin het voedsel verborgen om de paarden van de Donau ruiters te voeden.
De godin staat op een driepoot tafel (mensa Delphica) waarop een vis ligt. Haar hoofd wordt geflankeerd door de twee slangen en een ster. Onder de slangen is links een Luna (maansikkel) afgebeeld en rechts de Sol (zon).
In het lagere niveau staan aan beide zijden van de godin twee Donau ruiters. Onder de hoeven van de paarden liggen twee gevangenen.
Beneden staan een haan, een kantharos (kelk) en een leeuw, met daaronder drie hoefvormige symbolen (brood of tiara's?).

 

Oorspronkelijk was het gebruik van deze loden votief plaquettes, die werden geofferd/achtergelaten op heilige plaatsen, afkomstig van Keltische volkeren uit centraal Europa (omgeving Donau). Na verovering en inlijving van deze gebieden door de Romeinen werden ook zij beïnvloed door deze manier van verering en gingen dit gebruik op kleine schaal overnemen. Op deze plaquette zien we zowel Keltische als Romeinse invloeden.

Romeinse votief plaquette 2e/3e eeuw

Productcode: 607