4 middel grote kanonskogels uit de tijd van het beleg van Maastricht in 1632

Vindplaats: Sint Pietersberg

Diameter: 15 en 17 cm

Op 9 juni 1632 kwam Frederik Hendrik met zijn Franse, Waalse, Engelse en Schotse troepen bij Maastricht aan.
De compagnie van Brederode sloeg zijn kamp op voor de Boschpoort. De graaf Van Limburg Stirum en Johan Maurits van Nassau-Siegen omsingelden Wyck. De Friezen, onder bevel van kolonel Pinsen van der Aa bezetten de Sint Pietersberg.
De Spaanse troepen bestonden uit dertig compagnieën infanterie en een compagnie cavalerie en telde 2000 man. Net als tijdens het beleg van 1579 vocht de bevolking mee, in dit geval echter aan de zijde van de Spanjaarden.
De troepen van Frederik Hendrik bestonden uit 17000 man infanterie en 4000 cavalerie.
De strijd duurde tot 21 augustus. Toen zonden de belegerden een onderhandelaar om een wapenstilstand voor te stellen en de volgende dag werd de overgave getekend.
Gedurende het beleg werden twee legers gezonden om Maastricht te ontzetten. Op 2 juli 1632 kwamen de Spaanse troepen, 18000 man infanterie en 6000 cavalerie onder leiding van Don Gonzalez de Córdoba aan bij Maastricht. Deze viel de troepen van Frederik Hendrik echter niet aan, omdat hij deze superieur achtte. De Spaanse troepen werden echter naderhand versterkt door 12000 man infanterie en 4000 cavalerie onder leiding van Godfried Hendrik Graaf van Pappenheim.
Deze laatste trachtte tevergeefs de vijandelijke linie bij Amby te doorbreken, alwaar op 17 augustus een bloedige strijd plaats vond, die van 's middags tot tegen de avond duurde. Pappenheim verloor tijdens de slag zijn beste officieren en werd gedwongen terug te trekken.
Volgens de geschiedschrijvers was de overwinning van de Nederlandse troepen voor een groot deel te danken aan de inzet van Frederik Hendrik zelf, die persoonlijk de troepen aanvoerde.

kanonskogels uit de tijd van het beleg van Maastricht

Productcode: 884