2 stuiver Maastricht 1579 -

Maastrichtse belegeringsmunt, 2 stuiver, geslagen tijdens het Spaans beleg.

 

 

Het Beleg van Maastricht vond plaats van 8 maart tot 29 juni 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in en rondom de stad Maastricht. De groots opgezette aanval van de Spaanse veldheer Alexander Farnese (prins, later hertog van Parma) op de vesting Maastricht leidde tot de bijna vier maanden durende belegering, de gewelddadige inname, de daarop volgende driedaagse plundering en de terugkeer van het Spaanse gezag in Maastricht (tot 1632)

2 stuiver Maastricht 1579

Productcode: 108